Pharafaneelya

Published September 27, 2018

Er det virkelig et sted hvor dårlig sjeler går?Husker du føler dette stedet? Hva om stedethusker du?

Is there truly a place where bad souls go? Can you remember feeling this place? What if the place remembers you?

Buy Now/Amazon

https://www.amazon.com/author/jaws.r

Twitter:

@pharafaneelya

#Dangerous Minds # Dangerous Reads