Pharafaneelya

Published September 8, 2018

Czy naprawdę jest miejsce, gdzie idą złedusze? Czy pamiętasz, uczucie to miejsce? Cozrobić, jeśli się pamięta o Tobie?

Is there truly a place where bad souls go? Can you remember feeling this place? What if the place remembers you?

https://www.amazon.com/author/jaws.r

follow on twitter: @pharafaneelya